Koło Łowieckie Dzik Wrocław

Page
Menu
News
Jesteś tu:   Start

Start

Witam na stronie KŁ Dzik Wrocław

Zarząd Koła Łowieckiego „Dzik” we Wrocławiu uprzejmie zawiadamia, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Koła (NWZ) odbędzie się dnia 1 października 2016r.       o godz. 1100 (sobota) w Świetlicy Gminnej w Kębłowie. Obecność obowiązkowa !

Proponowany porządek zebrania:

1. Otwarcie NWZ i stwierdzenie jego prawomocności.

2. Wybór w głosowaniu jawnym przewodniczącego i sekretarza zebrania.

3. Zatwierdzenie protokółu Walnego Zebrania z dnia 11.06.2016r.

4. Informacje członków zarządu w sprawach bieżących.

5. Szkolenie z zasad bezpieczeństwa na polowaniu.

6. Podjęcie uchwał. 

7. Informacja i rozliczenie pilnowania upraw kukurydzy w roku 2015.

8. Wolne wnioski, dyskusja i podjęcie ewentualnych uchwał.

9. Zakończenie zebrania.

Page
Menu
News
Page
Menu
News

Walne Zgromadzenie

Zarząd Koła uprzejmie zawiadamia,
że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Koła

odbędzie się dnia 1 października 2016r.

o godz. 1100 (sobota)

w Świetlicy Gminnej w Kębłowie.


  Obecność obowiązkowa !

 

Adres kontaktowy

Informujemy ze koło posiada juz ogolny adres mailowy
biuro@dzik-wroclaw.pl


Page
Menu
News

Powered by CMSimple | Template by CMSimple | Login